Suhtekorraldus ja suunamudimine

Kunagi varem ei ole kommunikatsiooni korraldamine olnud nii lihtne, aga samas ka nii keeruline. Tehnoloogia areng ja erinevad meediaplatvormid võimaldavad igaühel luua oma infokanali sihtrühma kõnetamiseks. Väljakutse on aga just lõpututes võimalustes – millist kanalit valida, kellega koostööd teha, mis sisu enda kanalis toota, kuidas ümbritsevast kommunikatsioonimürast läbi murda.

Saada päriselt aru, kes on sihtrühm ja mis neile korda läheb. Luua brändidele kontseptsioonid, millel on laiem ühiskondlik mõju ning mis aitab sihtrühmal teha paremaid valikuid ja muuta käitumisharjumusi.

Kuidas seda saavutada? Meie meeskond teeb seda kolme põhilise tegevuse abil:

  • Brändi kommunikatsioon/ turunduskommunikatsioon
  • Influence marketing ja sisuloome
  • Korporatiivkommunikatsioon

Oleme korraldanud organisatsioonide sponsorlussuhteid ja aidanud juurutada ettevõtetes CSR-põhimõtteid. Oskame nõustada partnereid nii kriisikommunikatsioonis kui ka strateegilises kommunikatsioonis.

Meie ekspertidel on laialdane kommunikatsioonikogemus kultuuri- ja spordivaldkonnas.