Nõustamine ja planeerimine

Aitame klientidel navigeerida mitmetasandilistes turunduslikes teemades.

Turundusstrateegia ja teenusedisain

Turunduse põhiroll on täiendavate rahavoogude genereerimine uute väärtuste kaudu. Seega saab ainult käibekasv olla iga turundustegevuse pikaajaline eesmärk.

Avastame uusi kasvuvõimalusi brändi- ja toote/teenusedisaini, turule sisenemise ning turundustegevuste optimeerimise kaudu.

Tarbija mõistmine

Küsime küsimusi, modelleerime ja aitame läbi viia kvalitatiivseid ning kvantitatiivseid uuringuid, püstitame hüpoteese ja analüüsime, et mõista paremini:

  • Tarbijate arvamust ja käitumistrende
  • Tarbijate sisekaemust ja hoiakuid
  • Tarbijate ostuteekonna puutepunkte

Bränding

Rahvusvaheliste agentuurikettide kogemustel põhinev ning tarbija sisekaemusest (insight), toote/teenuseanalüüsist ja kontekstianalüüsist lähtuv brändijuhtimine kõikides elutsüklites.

Brändi eesmärgistamisest ja identiteedi loomisest kuni brändiportfelli ning selle struktuuri optimeerimiseni.

Tõlgendame brändilubaduse veenvaks ja mõjusaks tööandjabrändiks, et säilitada olemasolevaid ressursse ja meelitada ligi talente.

Aitame brändidel võtta seisukoha sotsiaalsetes ja keskkonda puudutavates küsimustes.