Agroturism.ee veebileht

Eesti Talupidajate Keskliit hakkas 2019. aastal edendama Eestis agroturismi, mis on põllumajandustootmise ja turismi kombinatsioon.

Agroturism pakub inimestele võimalust külastada talusid või teisi põllumajandusettevõtteid, kogeda maaelu ja maal elamise viise ning lüüa kaasa igapäevases talutöös. Agroturism ei võrdu maaturismiga, vaid on selle oluline tugiharu.

Agroturismi eesmärk on pakkuda väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjatele turismiteenuse osutamisega lisasissetuleku võimalust. Sealjuures võivad põhitegevuse kõrvalt pakutavateks turismiteenusteks olla nii majutus kui ka toitlustus, aga muudki aktiivsed tegevused, mis on seotud konkreetse põllumajandussektori eripäraga.

Üheskoos loodud märgi ja veebi kujundamisel lähtusime maaelu iseloomustavatest detailidest.

agroturism.ee